X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 10 تیر‌ماه سال 1387

مثلث شیشه ای هم چند روز پیش تمام شد. برنامه ای که مهمترین هدفش فرهنگ سازی و ایجاد فضای پذیرش نقد در جامعه بود، نتوانست در مقابل انتقاد شوندگان ادامه پیدا کند و با سنگ پرانی ها، مثلثش ترک برداشت و شکست. جذابیت مثلث شیشه ای که در راستای تداوم برنامه های شیشه ای قبلی روی آنتن رفت تا حدود زیادی مدیون اجرای زیبا و چالشی رضا رشیدپور بود. به طور حتم ورود به عرصه های اجتماعی و سیاسی عامل اصلی اتمام این برنامه گردید. وجود این سری برنامه ها که به فرهنگ انتقاد پذیری در جامعه کمک می کند می تواند روزنه امیدی جهت اصلاح امور مدیریتی کشور باشد هرچند تحمل ها هنوز کم است. متاسفانه ورود به عرصه های اجتماعی و سیاسی خط قرمزی است که افراد اجازه حضور و اظهار انتقاد در آن ندارند و فقط زمانی می شود از مدیری انتقاد کرد که دیگر در عرصه مدیریتی حضور ندارد. باید با فرهنگ سازی فضای نقد را در جامعه رونق بخشید. امیدوارم حضور برنامه های شفاف ساز در عرصه های مختلف نظیر عرصه های اجتماعی و سیاسی تداوم داشته باشد تا هر تصمیم و عملکرد مدیری در زمان مدیریتش در حضور مردم توسط کارشناسان و منتقدان مورد بررسی قرار گیرد.