چهارشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1388

سلام آقای رئیس جمهور 

اول انتخاب جنابعالی رو تبریک عرض می کنم. 

دوم توصیه های برادرانه ای دارم هر چند کم اما امیدوارم فرصت کنید و بخوانید ، اگر هم فرصت نشد امیدوارم کسی به اطلاع شما برساند ، اگر این هم نشد امیدوارم بدون اطلاع هم ،  این توصیه ها در برنامه اجرایی شما جایی داشته باشد : 

رئیس جمهور محترم آینده 

- لطفا دروغ نگویید. 

- آبروی ملت را آبروی خود بدانید. 

- آمار غلط ارائه نکنید چرا که مجامع علمی و محققین از این آمار ارائه شده توسط شما و سازمانهای تحت نظر شما برای انجام تحقیقات شان استفاده می کنند که اگر اشتباه باشد تحقیقات آنها نیز از پایه اشتباه خواهد بود. 

- اگر در دوران ریاست جمهوری اشتباهی مرتکب شدید سعی کنید به آن اشتباه اعتراف کنید نه اینکه به روی خود نیاورید و اطرافیان شما جوری رفتار کنند که کار اشتباه شما را خوب جلوه دهند. 

- به کشاورزی و محیط زیست به اندازه نفت اهمیت دهید چرا که پتانسیل های فراوانی برای کسب در آمد در کشور برای آن وجود دارد.

- وزارت کشاورزی را وزارتی مهم تصور کنید.

- فردی را بعنوان وزیر کشاورزی معرفی کنید که دانش آموخته کشاورزی بوده و دارای تجارب موفق مدیریتی در بخش کشاورزی باشد.  

- به توصیه محققین و اساتید کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست اهمیت دهید.  

- اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست را در اولویت کاری خود قرار دهید.

- و در آخر کشاورزان زحمت کش را بخشی از ملت ایران تصور کنید.