X
تبلیغات
زولا
جمعه 7 دی‌ماه سال 1386

چند روز قبل رفتم شرکت توسعه کشت دانه های روغنی. شرکت فضای اندوهگینی داشت. دیگه از اون رفت و آمدها و روحیه زنده خبری نبود و حتی از شرکتی بنام شرکت دانه های روغنی نیز خبری نبود. بله بالاخره بعد از فراز و نشیب های زیاد نامه اتمام کار و بازخریدی تمام پرسنل شرکت را داده بودند و از این پس دیگه شرکتی به نام شرکت توسعه کشت دانه های روغنی وجود نخواهد داشت به قولی الفاتحه. در متن نامه بازخرید از تصمیم وزارت کشاورزی مبنی بر واگذاری مباشرت خرید دانه های روغنی به تعاونی روستایی ، واگذاری امور مربوط به بذر به سازمان خدمات حمایتی و خرید مستقیم دانه های روغنی توسط کاخانجات روغن کشی بعنوان علل اصلی محدود شدن منابع مالی و در نتیجه انحلال شرکت نام برده شده است. متاسفانه شرکتی که بیش از چهل سال در امر تولید و توسعه دانه های روغنی در کشور فعال بوده و در این کار موفقیتهای زیادی بدست آورده است، اسیر سیاستهای غلط دقیقه ای مسئولین وزارت کشاورزی می شود. شاید به جرات بتوان گفت نظم و دقتی که در ترویج و توسعه دانه های روغنی در کشور است در سایر محصولات به چشم نمی خورد. شرکت سهامی خاص توسعه کشت دانه های روغنی در سال ۱۳۴۶ با سرمایه گذاری کارخانه های روغن کشی افتتاح گردید و فعالیت خود را تاکنون با بیش از ۱۵ نمایندگی و ۶۰ منطقه در سراسر کشور ادامه داد که متاسفانه با تصمیم غلط وزارت کشاورزی مبنی بر واگذاری خرید دانه های روغنی به تعاون روستایی منبع عمده درآمد شرکت از بین رفت و شرکت منحل گردید(برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی). برخلاف قول آقای اسکندری وزیر کشاورزری مبنی بر خودکفایی چهار ساله در دانه های روغنی مطمئنا پس از چهار سال نیز از روند طرح دهساله خودکفایی دانه های روغنی نیز عقب خواهیم بود. با این وضعیت پیش آمده مسئولین وزارت کشاورزی و در رآس آن وزیر فعلی از لحاظ شرعی ، قانونی و انسانی باید پاسخگوی بیش از ۳۰۰ نفر پرسنل شرکت توسعه کشت دانه های روغنی که از این ماه بی کار شده اند باشند.