شنبه 25 آذر‌ماه سال 1385

انتخابات هم با تمام حواشی و غیر حواشی به اتمام رسید. حالا قلب کاندیداهاست که هر لحظه شدیدتر از قبل می تپه. حضور مردم نسبت به انتخابات قبلی شوراها خیلی پر رنگ تر بود. اما افسوس که در میان این کاندیداها و یا ائتلاف های حاضر در انتخابات هیچ کاندید مطرحی از دانش آموختگان کشاورزی وجود نداشت و یا اگر هم داشت خیلی ناشناس باقی موند. به امید اینکه در انتخابات بعد شاهد حضور ائتلاف ها و کاندیداهایی از دانش آموختگان کشاورزی باشیم.