دوشنبه 22 آبان‌ماه سال 1385

دو هفته پیش در همایش آموزش کشاورزی، دکتر خلقانی ریاست محترم سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور با اذعان به نقش موثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و جایگاه ویژه این سازمان در بخش کشاورزی اضافه نموده اند : سودآوری ناشی از حضور 25 درصدی نیروی متخصص در مزارع تاکنون 100 میلیارد تومان است. در نتیجه پیش بینی می شود اگر 80 درصد دانش موجود، در مزارع وارد شود تولیدی بیش از 20 میلیون تومان در گندم خواهیم داشت.

نکته اشاره شده توسط ایشان نکته ای قابل تأمل و نظر است. نکته ای که باید در وهله اول از سوی سطوح عالیه وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. ورود و حضور قشر تحصیل کرده در مزارع و پیاده شدن مباحث علمی در عمل از سویی و اشتغال فارغ التحصیلان جویای کار از سوی دیگر یکی از ارزنده ترین ابتکارات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از بدو تأسیس می باشد. طرح مهندسین ناظر اگرچه هنوز با اهداف تعیین شده فاصله بسیار دارد، لکن در همین مدت اندک توانسته نقش ویژه ای در افزایش تولید برخی محصولات از جمله گندم داشته باشد.

طبق فرمایشات دکتر خلقانی سودآوری 100 میلیارد تومانی از حضور 25 درصدی نیروی متخصص نشان از تأثیر گذاری مهم قشر تحصیل کرده و جای بسی امیدواری است. طبیعتاً با افزایش حضور متخصصین در مزارع نه فقط در تولید گندم، بلکه شاهد رشد چشمگیر در تولید محصولات اساسی دیگر نیز می توان  بود. با رویکرد نظامند جدید دیگر رسیدن به خودکفایی و تولید 20 میلیون تن گندم یک آرزوی دست نیافتنی نیست. 

در این میان علی رغم اذعان مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به نقش موثر سازمان نظام مهندسی در سازماندهی و اشتغال قشر تحصیل کرده و تاثیرات مثبت در افزایش تولید متاسفانه این سازمان همچنان از کم لطفی های مسئولین محترم وزارت جهاد کشاورزی بهره مند است.  عدم توجه و کوچک انگاشتن نقش این سازمان بعنوان یک نهاد غیر دولتی و بازوی اجرایی توانمند وزارت جهاد کشاورزی در سر و سامان دادن به وضعیت قشر تحصیل کرده در این بخش می تواند لطمات جبران ناپذیری را به بخش کشاورزی و در نهایت به کشور وارد نماید، چرا که امنیت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی هر کشوری به امنیت غذایی وابسته است. هر چند مسئولین عالی رتبه نظام موکداً تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه بخش خصوصی دارند جای بسی تاسف است که در سال 85 بودجه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 100درصد کاهش می یابد و از سویی وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز هیچ اولویت استخدامی به اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نمی دهد.

یقیناً حمایت های مادی و معنوی از سازمان در سر و سامان دادن برنامه ها و رسیدن به  اهداف از پیش تعیین شده نقش ارزند ه ای خواهد داشت. حداقل اگر یک درصد از سودآوری گفته شده توسط آقای دکتر خلقانی به سازمان تزریق شود، مطمئناً وضعیت اشتغال بخش و نتیجتاً وضعیت کشاورزی کشور بهبود قابل توجهی خواهد یافت. عدم حمایت و کمی بودجه، سازمان را به یک انجمنی که فقط عضو گیری می نماید و ناتوان از اجرای برنامه هایش می باشد، تبدیل نموده است.

 

جناب آقای دکتر خلقانی و مسئولین محترم وزارت جهاد کشاورزی

آیا تا به حال به سازمان نظام مهندسی استان تهران مراجعه داشته اید؟ اگر به آنجا تشریف ببرید عرایض بنده را به روشنی درک خواهید کرد. سازمان نظام مهندسی تهران با فضایی در حدود 100 متر به امور 12 هزار عضو خود رسیدگی می کند که مطمئنا تا 5 یا 6 سال آینده این اعضا اگر به دوبرابر نرسد حداقل به 20 هزار عضو خواهد رسید.  بیشتر به معجزه می ماند، واحدی که گنجایش 10 نفر ارباب رجوع را به طور همزمان ندارد دارای 12 هزار عضو می باشد که یقیناً این تعداد عضو حداقل یکبار به سازمان مراجعه داشته اند.

در پایان در راستای اجرای اصول سوم (بند 13)[1]، چهل و سوم (بند 9)[2] و چهل و چهارم قانون اساسی و سایر موارد ذکر شده در قوانین و مقررات کشوری و همچنین بمنظور تقویت و توسعه بخش کشاورزی  از شما بعنوان سیاستگذاران و تصمیم گیران کشاورزی کشور خواستارم، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را از حمایت های مادی و معنوی بیشتری بهره مند سازید.

 


[1]دولت موظف به تامبن خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها است.

[2]تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.

 

با امضای لبنک زیر ٬ حمایت خود را از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اعلام نمایید.